FURLA GIFT CARD [CADEAUBON]

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Gift Card wordt uitgegeven door Furla S.p.A. gevestigd te San Lazzaro di Savena (Bo), Via Bellaria 3/5, of door een ander bedrijf dat behoort tot de Furla Group (hierna “Furla”).

De Gift Card stelt u in staat om, uitsluitend in de deelnemende “Furla” winkels in het land waar de Card is afgegeven en met uitsluiting van Furla’s e-commerce platform, elk product te kopen dat op het moment van het gebruik van de kaart beschikbaar is voor verkoop. Een lijst [van de deelnemende winkels] is online te vinden op www.furla.com. De Gift Card kan niet worden gebruikt om andere Gift Cards te kopen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de activering en het gebruik ervan.

De Gift Card wordt uitgegeven en geactiveerd bij een van de deelnemende verkooppunten, na betaling door de klant van een bedrag met een minimum van EUR 50,00 en een maximum van EUR 999,00, contant of op een andere door de winkel geaccepteerde betalingswijze.

De opgewaardeerde Gift Card geldt als een tegoedbon en is een wettelijk geldige transactie van financiële aard. Het bedrag is vrijgesteld van BTW, omdat de transactie als een overdracht van geld wordt beschouwd.

Na het activeren bij het verkooppunt wanneer het gekozen bedrag wordt betaald, wordt aan de klant een ontvangstbewijs gegeven met daarop het in rekening gebrachte bedrag. Er wordt geen rente afgegeven op het bedrag dat op de Gift Card geladen is.

De Furla Gift Card is een toonderstuk en staat gelijk aan contant geld. Het is niet inwisselbaar voor contant geld en kan onder geen beding worden teruggegeven aan Furla met een verzoek tot uitbetaling van het opgewaardeerde bedrag.

De Gift Card kan meerdere keren gebruikt worden, totdat het opgewaardeerde bedrag opgesoupeerd is en dient in ieder geval binnen één jaar na de datum van uitgifte die op de kaart zelf is aangegeven. Na elke uitgave, wordt het krediet automatisch aangepast door het in rekening gebrachte bedrag af te trekken. Wanneer het bedrag van de Gift Card niet voldoende is om het bedrag van de uitgave te dekken, is bijbetaling met een andere door het desbetreffende verkooppunt geaccepteerde betalingswijze toegestaan.

De eigenaar van de Gift Card is verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring van de Gift Card. In geval van diefstal, verlies, of beschadiging wordt de Gift Card niet vergoed door Furla. De winkel behoudt zich het recht voor om elke kaart die naar eigen inzicht vermoed wordt te zijn vervalst of gefotokopieerd, te weigeren.

De aanschaf en het gebruik van de Gift Card betekent de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Furla behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of te integreren naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, te communiceren middels het versturen van een e-mail.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Furla via info@furla.com